ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Mocziutes pasakojimai. Apie maža katiluka. Lietuvos skausmai / [sueiliavo ir parasze F. Maksimavičius]. Vargdienis. Pirmutine szalna. - [apie 1916]. - 61, [1] p. - (Pasiskaitymo knygele)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [išleista ir spausdinta] spaustuveje W.D. Boczkausko- Co.
Apimtis iliustr., 61, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kn. gale: „Katalogas knygu. Gaunamas pas W.D. Boczkowski Co.“ (7 pavad.)
Be antr. lapo, aprašyta pagal virš.
Biržiška, V. ALS, įr. 896. - Katalogas visokiu knygu. Mahanoy City, Pa., [1916?]. Įr. 145
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-32(73)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis