ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pàźimes źemaytyszkas gâydas prydiêtynas pry Daynù źemaycziu surynktù yr yszdûtu par Symona Stanèwicze môkslynynka literatùras yr graźiùju prytirymu Wylniuje, spâustuwiej' B. Neumana, mètùse 1829. - 1833. - IV, 30 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys spàusta pas Wilh. Ferd. Häckera
Apimtis vinj., natos, IV, 30 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobacija (lenk.) pasirašyta cenz. L. Borovskio (L. Borowski) Vilniuje 1829 m. gruod. 5 d.
Harmonizavo F. Ivanavičius
Antr. p. vinj.
Polinskis. Rankr. VUB DC201, DC202a. Lap. 333
Baltramaitis 299 ir Rink. 5484
Biržiška III (2-osios d. 1-ieji papild.) 651
Aleksandrynas III 60/8
Simono Stanevičiaus bibliografija // Stanevičius S. Raštai. Vilnius, 1967. 514/5
Faks. persp.: Stanevičius S. Dainos žemaičių. [Vilnius], 1954. P. 128-165
UDK indeksas
784.4(474.5), 398.8(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis