ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tiesiauses kieles ing dangaus karaliste / [X. Tataré]. - 1853. - [10], XXI, 265, [4] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [A. Tatarės lėšomis]
Apimtis [10], XXI, 265, [4] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. pratarmė lenk., liet.
Aut. nurodytas lenk. pratarmėje
Aprobacija (lenk.) pasirašyta cenz. F. Sobeščanskio (F. Sobieszczański) Varšuvoje 1852 m. spal. 17 (29) d.
Def. egz.
Estreicher IV 487
Baltramaitis 481
Biržiška II, III-IV/I (2-osios d. 1-ieji ir 2-ieji papild.) 995
Aleksandrynas III 156/3
Tiražas 2000 egz.
UDK indeksas
252:282
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis