ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Źemajtiu wiskupistę. - 1848. - VI, 337 [i.e. 341] p.

Tipas icon tekstastekstas
Apimtis VI, 337 [i.e. 341] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Pag. klaidinga: p. 156-159 numeracija pakartota
Def. egz.
Turinys: Żemajtej apgrajbas aprasziti ; Senowes żemajtiu tikieimas ; Żemajtius stabmeldius wokitej suok i kataliku tikieimą ; Żemajtej patąmp katalikajs ; Istejgims Żemajtiu wiskupistes ; Użraszaj wiskupuj ir kanaunikams padariti ; Plietimos tikieima kataliku żemajtiusi ; Gajszims tikieima kataliku Żemajtiusi ; Atgiimas kataliku tikieima Żemajtiusi ; Isikierieimas tikieima kataliku Żemajtiusi ; Tobliczes rodąntes kokiemi padieimi buwa kataliku baźniczes, Źemajtiu wiskupistes 1841 metusi
UDK indeksas
262.3(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis