ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pamokymas apie viešpaties Jėzaus, Dievo motinos ir viešpaties šventųjų šventes / iš lenkiško versta [Petro Dvaranausko]. - 1910. - 56 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės [išleid. ir] sp.
Apimtis vinj., 56 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Tiražas [5000] egz.
Aprobavo vyskupijos cenz. J. Naujokas, prel. J. Antanavičius (Josephus Antonowicz) ir sekr. J. Narjauskas (Georgius Narjewski) Seinuose 1908-11-08 (lot.)
Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 8078. - Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 77
Susiję asmenys
UDK indeksas
291.36
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis