ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuviu kataliku federacija / [programo apdirbimo komisija: kun. A. Kaupas iš Scranton, Pa., kun. A. Milukas iš Shenandoah, Pa., P. Kudirka iš Waterbury, Conn., S. Staševičius [iš] Mc Kees Rocks, Pa., J. Grajauskas iš Pittsburg, Pa.]. - 1906. - 23, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija]
Apimtis 23, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Rengėjai nurodyti p. 15
Bibliogr. išnašose
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6267; ALS, įr. 727
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
267(73)(=882)(091):061.23(73)(=882)(091)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis