ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Senio pasakos vaikams / Pr. Mašiotas. - 1917

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti Kultūros ir švietimo sekcija] [1917]
Apimtis vinj., 37, [3] p.; Archyvinė kopija: 296MB Viešos prieigos kopija: 7MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Patvirtino karo cenzūra 1917-01-11 (rus.)
Kn. gale: „Lietuvių draugijos Centro komiteto Kultūros ir švietimo sekcija rengia spaudon „Vaikų knygynėlį“ (8 pavad.)
Biržiška, V. Rankr. - Degutis, A. Prano Mašioto bibliografija. Vilnius, 1990. Įr. 18
T u r i n y s: Grybai ; Vištelė ; Taduko sapnas ; Kieno avinas stipresnis? ; Žvirbliai ; Ežys ir kiškis ; Paliegusi obelis ; Varna Nelaboji ; Vyrai ; Jonukas ir bitelė ; Stasiukas ir voverėlės ; Lakštingala ir žvirblis ; Lapė ir vanagas ; Gegutė dykaduonė
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 02 13
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Senio pasakos vaikams / Pr. Mašiotas. - [Sankt Peterburgas, 1917. - 37, [3] p. - (Vaikų knygynėlis ; Nr. 4)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 48 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę"
UDK indeksas
888.2-93-34, 888.2-93-34
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis