ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Šv. Kazimieras Lietuvos karalaitis. - 1915]. - 38 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys „Draugo“ bendrovės leidinys
Apimtis vinj., 38 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Bibliogr.: p. 22
Aprašyta pagal virš. Antr. p. nepilni duomenys
Išnašoje (p. 31) A.K. Rutkausko slapyv.: A.K.R.
Biržiška, V. Rankr. - „Darbininko“ išleistos knygos. So. Boston, Mass., [1917]. P. 8
T u r i n y s: P. Lapelis. Šv. Kazimieras ir jo reikšmė lietuvių tautai. - A.K. Rutkauskas. Tėvynės meilė. - F.B. Serafinas. Giesmė į šv. Kazimierą: „Šventas Kazimierai, mūsų globėjau...“ - K. Urbonavičius. Šv. Kazimieras musų jaunimo idealas / K.K.U.
Susiję asmenys
UDK indeksas
235.3(474.5)(092)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis