ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tėvynės kalendorius… 1909 metų… - [1908]. - 60, [4] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys knygynas A. Macėjavskio
Apimtis iliustr., 60, [4] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kn. gale: „Knygynas A. Macėjavskio išleido šias knygas“ (35 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 7344. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 97
T u r i n y j e: Valdininkų rusų šventes. - Žydų šventės. - Muitai (pošlinos) ir rinkliavos. - Notarines išlaidos. - Pramones muitas. - Krasos (pačto) taupiamosios kasos. - Kuršo linų muges (turgai). - Valstiečių žemes bankas. - Musų draugijų adrėsai. - Pirmoji pagelba, žmogui susirgus. - Apsisaugojimas nuo choleros. - Teismo (sudo) patarėjas. - Teismines išlaidos. - A. Bulota. Bausmė už pabėgimą nuo kariumenės. - Praktikos patarimai. - Kaip išnaikinti musės ir blakės? - Kas yra bendro musų laikraščiuose? Koks skirtingumas terp musų laikraščių? - Medžio ir muro sienoms dažalas iš pieno ir vopnos (kalkių). - Pagelba nuo agrestų ligos. - Daina: „Bus Lietuva - pakol musų…“ - Apie japonų karą (vainą): „Lietuva musų, šventoji žeme!“ : [eilėraštis]. - [J. Mockus]. Rygiečių daina: „Aš Lietuvos bernužėlis grometą rašysiu…“ - [G.G. Byron?]. Išeivių daina: „Palik sau sveika, tėvyne mano…“ - Vaikų pasakėlė. - Kopėrniko priešas : [pasakojimas]. - Juokai.
Tiražas [3000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis