ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Metraštis, arba, Kalendorjus… 1906 metams. - 1906. - [4], 146, [1] p., 1 žml. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis portr., natos, [4], 146, [1] p., 1 žml. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Bibliogr. išnašose
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6314
T u r i n y j e: O rūta rūta : [lietuvių liaudies daina] / [harmonizavo] Al. Kačanovskis [A. Kačanauskas]. - [Kalendorius]. - Valdininkų švenčjamosjos dienos. - Šatrijos Ragana. Sulaukė : [apsakymas]. - M. Veitas. Apie arkljų auginimą / Juozas Veitas gyvoljų gydytojas. - Ant kapinjų : [vaizdelis]. - J. Biliūnas. Amerika / Juozas Biljunas. - A. Sabaliauskas-Žalia Rūta. Kaikurjos žinijos apie latvjus / Žalja Rūta ; Apie sutartines. - Mokink broljus jų nepaniekindamas : [vaizdelis]. - K. Šaulys. Panevėžys / Šaulys. - P. Matulionis. Naudingi ir blėdingi vobuolai arba ydas / P. Matuljonis. - Kas girdėti Lietuvoje? - Kas pas Lietuvos ukininkus girdėti? - Bažnytinės žinjos. - Kas Rusijoje girdėti? - Rusijos karas su japonjais. - Mėnulis
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis