ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pirmasis Amerikos lietuvių katalikų kongresas. - 1906. - 96 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija]
Apimtis 96 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y s: Protokolas susivažiavimo lietuvių kunigų Wilkes-Barre’iuose, vasario 13 d. 1906. - K. Urbonavičius. Prieškongresinis pamokslas ; Katalikiška spauda / K. Urbanavičius. - A. Kaupas. Tėvynės reikalai. - A. Milukas. Spauda, knygynai ir žemiečių bankos. - A. Staniukynas. Seserys mokykloje, prieglaudos namuose, ligonbutyje. - S. Pautienius. Mūsų mokyklos. - J. Sutkus. Agronomiškos mokyklos-muziejai. - J. Pranaitytė. Mokyklos, kilnojamas universitetas / J. Pranaičiūtės. - J. Jonaitis. Tautiška mokykla. - A. Jusaitis. Perstatymas Rusijos valdžiai sulyg Lietuvos autonomijos : [referatai]. - Programas Amerikos lietuvių katalikų kongreso. - Kvieslys į kongresą : [atsišaukimas]. - L.K. kongreso klausimas
[5000] egz.
Sudaryt. dedikacija kun. A. Burbai
Bibliogr. tekste
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6369; ALS, įr. 931
UDK indeksas
262(73)(=882)(063)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis