ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pirmasis Amerikos lietuvių katalikų kongresas. - 1906. - 96 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija]
Apimtis 96 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Sudaryt. dedikacija kun. A. Burbai
Bibliogr. tekste
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6369; ALS, įr. 931
T u r i n y s: Protokolas susivažiavimo lietuvių kunigų Wilkes-Barre’iuose, vasario 13 d. 1906. - K. Urbonavičius. Prieškongresinis pamokslas ; Katalikiška spauda / K. Urbanavičius. - A. Kaupas. Tėvynės reikalai. - A. Milukas. Spauda, knygynai ir žemiečių bankos. - A. Staniukynas. Seserys mokykloje, prieglaudos namuose, ligonbutyje. - S. Pautienius. Mūsų mokyklos. - J. Sutkus. Agronomiškos mokyklos-muziejai. - J. Pranaitytė. Mokyklos, kilnojamas universitetas / J. Pranaičiūtės. - J. Jonaitis. Tautiška mokykla. - A. Jusaitis. Perstatymas Rusijos valdžiai sulyg Lietuvos autonomijos : [referatai]. - Programas Amerikos lietuvių katalikų kongreso. - Kvieslys į kongresą : [atsišaukimas]. - L.K. kongreso klausimas
[5000] egz.
UDK indeksas
262(73)(=882)(063)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis