ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vilniaus kalendorius… 1914 metams. - 1913. - XXVII, [3], 151, [3] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Lietuvos ūkininko“ red.]
Apimtis iliustr., XXVII, [3], 151, [3] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y j e: 1914 metai. - [Kalendorius]. - Oro spėjimai. - 10-metų spaudos atgavimo sukatkuvės [i.e. sukaktuvės]. - Jovaras. Tu eini: „Tu eini keliu…“ : [eilėraštis]. - A. Lastas. Kur?: „Ir kur tos lelijos, ką puikiai klestėjo?..“ ; Dvasiai: „Pakilk gi, dvasia, į erdvę, į augštį!..“ : [eilėraščiai] / Adomo Juodojo. - J. Janonis. Merginos daina: „Švelnasis vėjeli, liuliuok į miegelį…“ : [eilėraštis] / Vaidilos Ainio. - K. Ralys. Paskutinis gegutės kuku : (paveikslėlis) / Vargovaikio. - M. Markauskas. Kalėjime: „Ir vėl jau pavasaris puikus atėjo…“ : [eilėraštis] / M. Kauko. - A. Naujokas. Žiemužės glėbyj: „Lygus kelias. Sniegas girgždžia…“ : [eilėraštis] / A. Kiliuko. - M. Untulis. „Ar tai čia bažnyčia kalta?“ : paaiškinimas prie apysakos „Kristaus vardu“. - J. Dabkus. Danų budas karvėms šerti / J. Dabkus. - M. Veitas. Patarimų virtinė / Veitas. - A. Saurusaitis. Naudingi ukininkui gyviai / Vienas Nabagas
Period. leid. „Lietuvos ūkininkas“ priedas
Virš. antr.: „Lietuvos ukininko“ Vilniaus kalendorius 1914
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 317
K. Neitralis. Kokia nauda iš bitininkavimo? / [parengė] K.D. - V. Zajančkauskas. Baudžiava (lažai) Lietuvoje / V.Z. - Valstietis. Kad darbą ir pinigus dedame, tegul ir atidirba. - A. Garmus. Jurų gilumoj / d-ro A. Garmaus. - A. Rimka. Italijos žemės ukio darbo žmonių draugijos buviui pagerinti ir žemei nuomoti ; Darbininkų klausimas / Morkus ; Šis tas iš estų tautos atgimimo ; Jaunimo draugijos ir judėjimas kitur / A.R. - A. Matuzevičius. Daina: „Skyniau, skyniau skynimėlį…“ / Adolfo Šmukštučio. - M. Biržiška. Kristinas Duonelaitis / Analfabetas ; Simanas Daukantas / S. Tėvelis. - I. Jonynas. Venjaminas Pranklinas / K.J. - S. Matulaitis. Šių laikų oru lakiojimas ; Žemės drebėjimas ir ugniakalniai / St. Čiupris. - Apžvalga 1912-1913 m.- Statistika. Informacijos. - K. Grinius. Motynos, gelbėkite savo vaikus!.. ; Naudingi patarimai. - А.В. Амфитеатров. Kristaus vardu : [apysaka] / Aleks. Amfiteatrovo ; [vertė M. Untulis]. - В.П. Гайдебуров. „Visame nekaltink žmones…“ : [eilėraštis] / iš Gaideburovo [versta] V. Vyšniuno [V. Plaušinaitis]. - И.З. Суриков. „Neliudėk, kad medžių…“ : [eilėraštis] / iš J.Z. Surikovo ; [vertė] V. Vyšniunas [V. Plaušinaitis]
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis