ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vilniaus kalendorius… 1915 metams. - 1914. - XXVII, [2], 68 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys „Lietuvos ūkininko“ red.]
Apimtis iliustr., XXVII, [2], 68 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Period. leid. „Lietuvos ūkininkas“ priedas
Virš. antr.: „Lietuvos ukininko“ Vilniaus kalendorius 1915
P. 65-67: „Platinkite „Varpo“, „Ukininko“, „Lietuvos ukininko“ ir „Lietuvos žinių“ išleistas knygeles“ (70 pavad.)
Bibliografija // Knygos. 1922, Nr. 1, sklt. 61, įr. 61. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 359
T u r i n y j e: 1915 metai. - [Kalendorius]. - P. Vaičaitis. „Prisėskie, vaikeli, ką tau pasakysiu…“ ; Man vis-taip pat: „Nors karčią tulžį gert man duoda…“ : [eilėraščiai]. - Žemaitė. Nelaimė : [apsakymas]. - P. Dailidė. Žinau aš šalelę: „Žinau aš šalelę, kur saulė nešildo…“ : [eilėraštis] / Pr. Dail. - V. Butautas. Kaip aš ėjau į Prusus / papasakojo V. Butautas ; užrašė K. Ralys. - A. Garmus. Motyna ir jos rupesčiai pas gyvulius. - S. Brazys. Apžvalga (1-X 1913 m. iki 1-X 1914 m.) / Sg. Brazys. - M. Untulis. Karas ; Dešimtus metus pradedant / M.U. - Žinios-žinutės / surinko K.G. [K. Grinius]. - J. Kalninis. Gimtojo krašto tyrinėjimas. - Mokyklos. - L. Noreika. Prusai ir lietuviai / L.N.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis