ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Prietelius“. 1913 metams. - 1912. - [2], 125, [19] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., [2], 125, [19] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 1-25, 28-32 nenumeruoti
P. 31: „Kazimiero Rutskio buv. Juozapo Zavadzkio knygynas Kaune... išleistos sekančios knygos“ (11 pavad.); p. 2 (virš.): „Juozapo Zavadzkio knygyne galima gauti šias lietuviškas knygas“ (11 pavad.)
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 258
T u r i n y j e: Metai 1913. - [1913 m. kalendorius]. - Žymiosios žydų šventės. - Užtemimai. - Oro spėjimas 1913 metams. - L. Gira. Ant kryžkelio: „Vai, tu, sakal-sakalėli…“ ; Myliu aš Velykas: „Myliu aš Velykas! ir kas jų nemyli!..“ : [eilėraščiai]. - S. Tijūnaitis. Į šviesą : [apsakymas]. - Marytė : [apsakymas] / vertė A. Musteikis [A. Vėgėlė]. - J. Mikuckis. Draugui už okeano: „Gal liūdna tau, drauguži mano…“ : [eilėraštis]. - A. Vėgėlė. Keli žodžiai apie javų mainymą / (pagal Liustą) ; M-kis. - Patarimai. - „Saulės“ namai. - Juokai. - Draugijos : [lietuvių draugijos Vilniaus, Kauno, Suvalkų gubernijose]. - Mokyklos. - Musų fabrikai. - Šelptini fondai. - Vilnius. - Kaunas. - Lietuvių laikraščiai Lietuvoj ir apskritai Rusijos ribose. - Adresų lapas. - Mokesčiai. - Geležinkeliai. - Geležinkelių linijos Lietuvoje ir Kurše. - Bilietų kainos už pravažiavimą ir už daiktus (bagažas) Rusijos geležinke[lyje]. - Paštas. - Telegramų mušimas. - Prekymečiai Kauno gubernijoj. - Prekymečiai Suvalkų gubernijoj. - Prekymečiai Vilniaus gubernijoj. - Prekymečiai Prusų Lietuvoje
Tiražas [1000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis