ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Sielos balsai / sutaisė J.B. Smelstorius. - 1913. - 221, [4] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys „Keleivio“ spauda ir lėšomis
Apimtis iliustr., 221, [4] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y j e: G.G. Byron. Graikija: ,,Viesulas aprimo ir jurė sumigo...“ / (ištrauka iš Byron’o ,,Giaur“) ; Atsisveikinimas: ,,Sudiev rubežiai gimtinio krašto...“ / iš Byron’o ,,Childe Herold’s pilgrimage“ ; Vadinkie siela: ,,Krutinėj sukilus širdiniam jautrumui...“ / (iš Byron’o). - A. Dante. Inferno: ,,Per čia eina kelias į vargų valstybę...“ / (iš Dante’s ,,Dieviškoji komedija“). - S. Gacki. Stienka Razin: ,,Vėl diena smėgo, vakar’s užstoja...“ : drama iš socialės revoliucijos Rusijoj / (pasak Stefan Gacki). - A. Mickiewicz. Lietuvos girios: ,,Kas Lietuvos girių plotus išmatavo...“ ; Lietuvos miškas: „O, Lietuvos medžiai! jei kuomet sugrįšiu...“ / (ištraukos iš A. Mickevičiaus ,,Pan Tadeusz“) ; Veikimas: ,,Kad įvykdžius bendrą draugijos siekimą...“ ; Palik mane: ,,Į akis nekaltai žiuri, dusauji taip graudžiai...“ / (iš A. Mickevičiaus). - Redhauz. Dainelė: ,,Ant jurės Laumių šmėklos skrajojo...“ / (iš Redhauz’o). - P. Regnaud. Moteriškė: ,,Akių kalba, skruostų grožiai...“ / (mintis iš Bhahrtrihahri pasak. Regnaudą). - W. Shakespeare. Romeo ir Juliete: ,,Su kardu juokaujam, kol ans nesužeidžia...“ / (iš Shakespearo). - F. Schiller. Pirštinaitė: ,,Geisdami matytie kruviną imtynę...“ ; Kova: ,,Ankštas yr’ pasaulis, erdvus yra protas...“ / (iš Schiller’io). - Arimanas ir Oromadas: ,,Ant pat-pat-pat dugno bedugnės gilybėj...“ / (pasaka iš Zenda-Vestos)
Susiję asmenys
UDK indeksas
82-1(082)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis