ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Svarbus klausimas / [redagavo Juozas Baltrušaitis-Mėmelė]. - 1916. - 28 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys išleista „Dilgėlių“ kaštais
Apimtis 28 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Žinantiems apie klerikalus arba norintiems žinoti velytina skaityti šias kn.“ (9 pavad.)
Red. nurodytas virš.
Atsp. iš „Dilgėlių“, 1916, Nr. 6-10
Bibliogr. tekste
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 356, įr. 82. - Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y s: „Ar krikščioniškoji bažnyčia, tikrai pildydamas Kristaus mokslą, galėtų panaikinti kares?“ : [Kazelio, Nepageidaujamo, Katarinos Reyno, M. Titiškio atsakymai „Dilgėlių“ redakcijai]. - J.T. Baltrušaitienė. Svarbus klausimas ; Užbaiga. - J. Baltrušaitis-Mėmelė. Redakcijos pastabos ; Apie kunigų „ženijimą“ / Katalikas. - Benedictus XV. Popiežiaus malda / Benediktas XV ; išvertė J.T.B. [J. Baltrušaitienė]. - Kristus apie kares
Susiję asmenys
UDK indeksas
241.635
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis