ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Trečioji skaitymų knyga / surinko K.A.S. [Antanas Staniukynas]. - [1916-1917]. - 179 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Šv. Kazimiero seserų lėšomis
Apimtis iliustr., 179 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta pagal elektrograf. kopiją
Dalis teksto angl.
Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y j e: B. Mūsų brangioji: „Mylėkie vaikeli…“ : [eilėraštis]. - K. Donelaitis. Pavasario linksmybės: „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą…“ : [poemos „Metai“ ištrauka] ; Ąžuolas gyrpelnys: „Ąžuols, ans šakots didpilvis, ore stovėdams…“ : [pasakėčia] / K. Duonelaitis. - J.K. Adventų giesmė: „Kodel nepasirodai…“ ; Kalėdų giesmė: „Laimingas ašarų mūs klonis…“ ; Pelenė: „Ar tu žinai, ką apeigos tos reiškia…“ ; Šventas Juozapas: „Kaip pavasaryj’ skaisčiausiam…“ ; Gegužio karalienė: „Ir vėl prisiartinot dienos gražiausios…“ ; Ką man pagelbės: „Ką man pagelbės, jei save…“ ; Tėvo patarmė: „Jau neužilgio iš namų…“ ; Kunigas: „Kas vargšų ašaras nušluosto…“ : [eilėraščiai]. - A. Jakštas. Padėk Dieve: „Padėk Dieve, vaikeli…“ ; Palangos jūrė: „Jūrė-motinėlė…“ ; Ačiu, ačiu!: „Ačiu Dievui už dusnumą…“ ; Kas kam dirbti: „Žinys rankiot’ tur šaknis…“ : [eilėraščiai]; Aukso žodžiai : [aforizmai] / A.J. - Jovaras. Žibutei: „Pernykštinių lapų prispausta vargiai…“ : [eilėraštis]. - Maironis. Tautiška daina: „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka…“ ; Žiemos naktis: „Ir kas do naktis! Dega žvaigždės augštai…“ : [eilėraščiai]. - K. Sakalauskas-Vanagėlis. Mandagioji Marytė : [apsakymas] ; Bažnyčioje: „Ant altoriaus paauksuoto…“ : [eilėraštis] ; Kaimas : [apsakymas] / K. Vanagėlis ; Seni kailiniukai : [apsakymas] / Ks. V. - Statiškietis. Išeivio daina: „Kad aš būčiau tuo paukšteliu…“ : [eilėraštis]. - Šatrijos Ragana. Lietuvių krikštas. - J. Šnapštys-Margalis. Žiema: „Su vėjo šiaurinio snieguotais sparnais…“ : [eilėraštis]. - K. Urbonavičius. Angelas: „Išaušo jau aušrelė…“ : [eilėraštis] / J. Kmitas. - P. Vaičaitis. Miškas: „Štai žiūrėk-augštai padangėms…“ : [eilėraštis].- M. Valančius. Malūnininkas : [apsakymas] / vysk. M. Valančauskas. - A. Vienažindys. Seselės darželis: „Kaip gi gražus-gražus rūtelių darželis…“ ; Jaunatvė: „Linksminkimės! liksminkimės…“ ; Dangus: „Oi-gi gražus! gražus tolimasis dangus…“ : [eilėraščiai] / A. Vienožinskas
UDK indeksas
808.82(075.2)(73)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis