ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vargonininkų kalendorius… 1913 m. - 1913. - 55, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis vinj., 55, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): ,,J. Naujalio kompozicijos“ (16 pavad.)
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 269
T u r i n y s: Metai 1913. - [Kalendorius]. - Rusijos imperatoriškoji giminė. - „Vargonininkų draugija vardu Šv. Grigaliaus Didžiojo...“ : [kvietimas užsisakyti kalendorių]. - Pius X, Papa. Instrukcija apie bažnytinę muziką Pijus Popiežius X. - Miestui ir pasaulei : [Šv. apeigų kongregacijos dekretas]. - Brevijoriaus reforma ir bažnytinis choras. - Vargonininkų antrašai. - J. Kumetis. Vargonininkų komisijos darbai ; Gerbiamieji vargonininkai / J.K. - J. Daugulis. Kad nepadarytumėme su chorais skriaudos Bažnyčiai ir tautai! / Senis Vargonininkas. - J. Garalevičius. Keli žodžiai į gerb. vargonininkus. - A. Jučys. Vargonininko žinutė. - A. Vanagaitis. „Laižuvos parapija turi dušių...“ - Finis. „Iš Seinų vyskupijos, Marijampolės dekonija... “ - Vargonininkas pradžiamokslis. Keletas žodžiaus į Vilniaus vyskupijos vargonininkus. - Džuko dušia. Kandidatas į vargonininkus : [anekdotas]. - Pranešimai. - Vargonininkų draug. valdyba kreipiasi... : [kvietimas stoti į draugiją]
Tiražas [500] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050.9„1913“(474.5), 786.6.071.2(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis