ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ūkiškasis kalendorius… 1911 metams. - [1910]. - 93, [3] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., natos, 93, [3] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kn. gale: „Otto v. Mauderode... gaunamos visokios knygos...“ (15 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 8189
T u r i n y j e: 1911 metai. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1911 m. - A. Kriaučiukas. Upių ir upelių vandenįs: „Vandens upių ir upelių…“ : [eilėraštis]. - Kaip atspėti orą. - Sugrįžęs: „Sėdžiu ant kalnelio…“ : [daina]. - H. Sienkiewicz. Poniklos vargamistra / apysakėlė H. Sienkievičiaus ; vertė Sel. [A. Kaupas]. - J. Šnapštys-Margalis. Tevynen: „Leiskit į tėvynę…“ : [eilėraštis] / Kareivis In. Kg. - Н.П. Вагнер. Žemės daina : pasaka / pagal Vagnerį vertė V. - J. Dzenkauskas. Bernelis: „Tykiai slenk’ luotelis…“ : [eilėraštis]. - Kaip atsiliepia degtinė ant žmogaus organizmo. - B.K. Apie naujus orlaivius, cepelinais vadinamus. - P. Avižonis. Pasigelbėjimas nelaiminguose atsitikimuose. - Keliaujantiems į Pietinę Ameriką. - Talka arba bendras darbas. - P.V. Kanapių auginimas. - Naudingi patarimai. - Juokai. - И.С. Тургенев. Miško sargas : [apsakymas] / iš Turgenevo ; [vertė] Greitkojis-Lapė [M. Čepas]
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059), 63(474.5)(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis