ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ūkiškasis kalendorius… 1914 metams. - [1913]. - 89, [5] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., 89, [5] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y j e: 1914 metai. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1914 metais. - P. Mockus. Dar rodos tik vakar…: „Dar, rodos, tik vakar gėlelės žydėjo…“ : [eilėraštis] / P. Diemedielis. - Kentėjimas : (apysaka). - A. Dailidė. Aš myliu…: „Kaip aš myliu Nemunėlį…“ : [eilėraštis] / Antanas Jaunutis. - P. Bajoras? Sniegas : iš lietuvių padavimų / Pranas Eimutis. - J. Skinkys. Našlaitis: „Tarp kalnų teka sraunus upelis…“ : [eilėraštis] / Antupių Juozas. - J. Lapenis. Išgriautas gyvenimas : (vieša išpažintis). - J. Merkšaitis. Kad būčiau paukštelis…: „Kad būčiau paukštelis, laisvai aš lakiočiau…“ : [eilėraštis]/ Kareivis J. Jurgaitis. - Galvažudžio motyna / vertė B. - P. Spinkus. Žmogaus silpnybė : [pasaka]. - Meilužis-Vargdienėlis. Nelaimingosios ašaros: Girtuokliavimo auka. - K. Sakalauskas-Vanagėlis. Dainutė: „Kad galėčiau būt paukštyčiu…“ / K-sai Vanagėlis. - Vargas…: (sulietuvinta) : [apsakymas]. - Sesutė. Pasitikėk Dievu : [didaktinis pasakojimas]. - S. Tijūnaitis. Gražiausia žvaigždutė : [didaktinis pasakojimas] / Tautvilas. - B. Stosiūnas. Bernelis ir mergelė: „Mieloji mergelė…“ : [eilėraštis] / Br. Sumeliškietis. - A. Vileišis. Žaizdų užkrėtimas. - Kodėl pievos neželia? - Dz. Kralikai ir jų naudingumas. - V. Totoraitis? Piktažolių naikinimas / T. ; Kada reikia piauti pašarines žoles ir jų džiovinimas ; Kaip apsieiti su išvežtu mėšlu? / V.T. - A.R. Šiek-tiek apie vištas. - J.P. Apie šieną. - Trumpas patarimas apie sodo tręšimą. - Naudingi patarimai. - Juokai. - И.Б. Фейнерман. Dangaus teisingumas : [apsakymas] / parašė J. Teneromo ; vertė J. B-nis [J. Balčikonis]
UDK indeksas
050(059), 63(474.5)(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis