ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Žiburio“ kalendorius… 1910 metams : / [sudarė J. Totoraitis]. - 1910 [i.e. 1909]. - 116, XII p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., natos, 116, XII p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y j e: Metai 1910. - [Kalendorius]. - Užtemimai. - Palaiminta Joanna Arkietė (Jeanne d’Arc). - J. Juozaitis. Kunigaikštis Merkelis Giedraitis, Žemaičių vyskupas. - Lietuvos Sūnus. Nespiauk vandenin: gal gerti prireiks : [apsakymas]. - Jaunikaičiams. - Vyrai, moterįs, į kovą su svaiginančiais gėrimais! - J. Narkevičius. Lepunėlė: „Augau pas močiutę lepunėlė...“ : [daina]. - Mūsų draugijos. - Sakymas apie Dievo atvaizdą. - Mineralų trąšos. - P.P. Būčys. Ilinkė : (pasaka). - Įvairios žinios. - Juokai / (sukaičiojo J. Laumė [J. Sriuoginis]). - [2 lietuvių liaudies dainos]
Tiražas [15 000] egz.
P. III: „Šaltinio“ knygyne galima gauti šios knygos“ (45 pavad.); p. IX: „Knygynas A. Maciejauskio išleido šias knygas“ (39 pavad.)
Bibliogr. išnašose
Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 7762. - Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 77
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis