ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Žiburio“ kalendorius… 1910 metams : / [sudarė J. Totoraitis]. - 1910 [i.e. 1909]. - 116, XII p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., natos, 116, XII p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. III: „Šaltinio“ knygyne galima gauti šios knygos“ (45 pavad.); p. IX: „Knygynas A. Maciejauskio išleido šias knygas“ (39 pavad.)
Bibliogr. išnašose
Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 7762. - Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 77
T u r i n y j e: Metai 1910. - [Kalendorius]. - Užtemimai. - Palaiminta Joanna Arkietė (Jeanne d’Arc). - J. Juozaitis. Kunigaikštis Merkelis Giedraitis, Žemaičių vyskupas. - Lietuvos Sūnus. Nespiauk vandenin: gal gerti prireiks : [apsakymas]. - Jaunikaičiams. - Vyrai, moterįs, į kovą su svaiginančiais gėrimais! - J. Narkevičius. Lepunėlė: „Augau pas močiutę lepunėlė...“ : [daina]. - Mūsų draugijos. - Sakymas apie Dievo atvaizdą. - Mineralų trąšos. - P.P. Būčys. Ilinkė : (pasaka). - Įvairios žinios. - Juokai / (sukaičiojo J. Laumė [J. Sriuoginis]). - [2 lietuvių liaudies dainos]
Tiražas [15 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis