ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Žiburio“ kalendorius… 1911 metams. - 1911 [i.e. 1910]. - 119, [9] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., natos, 119, [9] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 8221. - Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 78
T u r i n y j e: Metai 1911. - [Kalendorius]. - Užtemimai. - J. Totoraitis. Kova ties Žalgiriu ; Šv. Petras Ryme / J.T. - Maironis. Eina garsas: „Eina garsas nuo rubežiaus: žirgas reik balnoti...“ : [eilėraštis]. - X. Kaip gali ateiti pasaulio pabaiga. - Kristinas : (legenda, liuosai versta iš prancūzų kalbos) / [vertė] kun. P. Būčys. - A. Civinskas. Iš jaunimo gyvenimo ; Be ko apšviestas žmogus negali apsieiti? / Antanas Kapsas. - Jo ekscelencija vysk. Antanas Karosas. - Jo ekscelencija vysk. Kasperas Cirtautas. - Taupimo-skolinamoji kasa. - J. Narkevičius. Žalgirio karvelėlis: „Šiaurus vėjas ūžia žaliojoj girelėj...“ : [eilėraštis]. - x+y. Velnias pagalbininku : (apsakymėlis). - K. Br. Nuostoliai ūkyje iš ūkininko pūsės. - Įvairūs patarimai
Tiražas [15 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis