ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Žiburio“ kalendorius… 1913 metams. - 1913 [i.e. 1912]. - [2], 128, [12] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., natos, [2], 128, [12] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y j e: Metai 1913. - [Kalendorius]. - Žymiosios žydų šventės. - Užtemimai. - J.D. Vyskupas Motiejus Valančius. - J. Baltrušaitis? Kun. Jonas Bosko / J.B. - J.Ž. Mokykimės amatų. - „Kas amato nor mokyties, tegu nežiopsoja...“ : [eilėraštis]. - Didis juokdarys Ezopas. - Palaikykime savuosius. - P. Dogelis? Mokykime vaikus! / P.D. - D.Č. Mažas kryžiutis, bet sunkus : [apsakymas]. - Mūsų laikraščiai. - „Saulės“ namai. - Mūsų mokyklos. - A. Vytartas? „Ieškokite pirma karalystės Dievo, ir viskas bus jums duota“ / Baltrus. - Blogos gėrimo pasekmės. - Kataliko priedermės. - [V. Totoraitis?]. Kaip ir kada vartoti mineralinės trąšos ; Tręšti laukus viena kokia mineraline trąša yra negera ; Apie naujų pievų želdymą ; Apie mėšlo užlaikymą. - J.D. Apie tvartų statymą. - Smulkųs ūkio patarimai
Tiražas [10 000] egz.
P. [1] (pradžioje): „Žmonių knygynas“. Štai 1911 metais išėjo tokios knygutės (8 pavad.), „1912 m. jau išėjo“ (7 pavad.); p. [10-11]: „Reikalaukite visuose knygynuose šių labai gražių ir naudingų knygų (Jono Rinkevičiaus leidiniai) (7 pavad.), Jono Rinkevičiaus ir A. Vėgėlės leidiniai (3 pavad.), „Žymiai papiginta kaina tik „Šaltinio“ knygyne galima nusipirkti šių gražių ir naudingų knygų“ (22 pavad.)
Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 78
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis