ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Žiburio“ kalendorius… 1914 metams. - 1914 [i.e. 1913]. - [4], 128, [12] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., natos, [4], 128, [12] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 1 (pradžioje): „Žmonių knygynas“...1911 metais išėjo“ (8 pavad.), „1912 metais išėjo“ (8 pavad.), „1913 metais išėjo“ (8 pavad.); p. 2 (gale): „Kas mėgsta skaityti... tegu išsirašo nuo Jono Rinkevičiaus šias jo išleistas knygas“ (4 pavad.)
Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 79
T u r i n y j e: Metai 1914. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnulio užtemimai 1914 metais. - „Pirmeivių“ suvadžiotas. - Tikėjimas-galybė. - A. a. Žemaičių vyskupas Gasparas Cirtautas. - J. Grajauskas? Mokyklų mums reikia / J.G. - „Oi, matuše, matuše...“ : [lietuvių liaudies daina] / nugirdo [užrašė] Dievo Muzikontas [P. Mažylis]. - Ten buvęs. Amerikos pyragai. - Maironis. „Tas ne lietuvis, kur tėvynę...“ : [eilėraštis]. - S.N. „Saulės“ draugija Kaune. - J. Staugaitis. Kaip turėtų būti statomos ūkininko triobos, ypač gyvenamieji namai (grįčia) / Meškus ; Keletas patarimų apie sodą / M. - J. Pečkaitis. Bitininkystė / K.J.P. - Juokai. - Smulkųs patarimai. - Notarų taksos. - Geležinkeliai
Tiražas [15 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis