ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Žiburio“ kalendorius… 1915 metams. - 1915. - 80 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., natos, 80 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Patvirtino ziemstvos policijos viršininkas, rotmistras Smoliakas (Смоляк) (rus.)
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 398, įr. 277. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 362
T u r i n y j e: Metai 1915. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnulio užtemimai 1915 metais. - Šv. Tėvas Benediktas XV. - A. a. šventasis Tėvas Pijus dešimtasis. - J.D. Pasauliečiai katalikai ir tikėjimo dalykai ; Iš ko kilo karas? - J. Totoraitis. Blaivybė ilgina žmogaus gyvenimą. - Didžiosios valstybės. - Kaip padalinta kareivija?
Tiražas [10 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis