ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gr. Mattei gydymo budo rankvedys / pagal dr. Smirnovo 10-ojo rusiško leidimo. - 1915]. - 36 p., įsk. virš.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n.
Apimtis iliustr., 36 p., įsk. virš.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Patvirtino karo cenzūra (rus.)
Be antr. lapo, aprašyta pagal virš.
Vert. nurodytas p. 4 slapyv.
Vert. (Stulgietis) pratarmė: p. 1-4
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 385, įr. 62. - Biržiška, V. Rankr. - Daukša, L. Rankr., Medicinos sk., įr. 38
Tiražas [10 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
615.015.32
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis