ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ūkininkų kalendorius… 1912 metams. - 1911. - [2], 95, [3] p., įsk. virš.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., [2], 95, [3] p., įsk. virš.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y j e: Metai 1912. - Šitie metai yra. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1912 metais. - M. Šeižys-Dagilėlis. 1912: „Nauji meteliai!.. Jau senieji...“ ; Gimtinė šalis: „Kaip gi nemylėti...“ : [eilėraščiai] / M. Dagilėlis. - Galvočių mintįs. - P. Bielskus. Lietuva, tėvyne, aš tave myliu ir už tave žuvu : novelė / Lietuvys. - P. Vaičaitis. Ašaros: „Kur bakūžė samanota...“ : [eilėraštis]. - J. Šnapštys-Margalis. „Tikėk tik tam, kas nesimaino...“ : [eilėraštis] / Margalis. - A. Vėgėlė. Kas tai yra vartotojų draugijos ir kam jos steigiamos? / Baltaūsis ; Keli žodžiai apie ukininkų draugijėles ; Keli žodžiai apie išdirbinius iš smėlio su cementu / Vinco Sūnus. - Kurios trąšos su kuriomis galima maišyti? - Dešims pamatinių žinių apie pievas. - Kaip suvartoti gyvulių mėšlas. - Mišiniai žaliajam pašarui ir ganyklai. - Geriausios augalų atmainos. - Kaip pažinti gyvulio senumas? - Kaip turi išrodyti gera melžiamoji karvė? - Kiek pakrato reikia gyvuliui per dieną? - Kiek gyvulys gali duoti (pristovėti) per metus mėšlo? - Stiklų valymas benzinu. - Vaistai pelėms nuodyti. - Kodėl vištos lesa savo kiaušinius. - Ar galima maišyti mėšlas su kalkėmis. - Kaip gydyti sergančius vidurių paleidimu paukščius. - Kas daryti, kai galvijas nusisuka ragą. - Dilgių naikinimas. - Kas daryti, kad karvės neišsižįstų. - Kad rankos nebijotų žiemą šalčio. - Kaip gydyties nuo bitės įgelimo. - Juokai. - [Strazdų ir A. Vėgėlės spaustuvės reklama]. - Л.Н.Толстой. Ar gi taip reikia? : [apsakymas] / L. Tolstoi ; [vertė] A. Musteikis [A. Vėgėlė]
Tiražas [1400] egz.
P. 94: „Visuose didesniuosiuose lietuvių knygynuose galima gauti šios knygos“ (16 pavad.)
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 199
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059), 63(474.5)(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis