ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ūkininkų kalendorius… 1912 metams. - 1911. - [2], 95, [3] p., įsk. virš.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., [2], 95, [3] p., įsk. virš.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 94: „Visuose didesniuosiuose lietuvių knygynuose galima gauti šios knygos“ (16 pavad.)
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 199
T u r i n y j e: Metai 1912. - Šitie metai yra. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1912 metais. - M. Šeižys-Dagilėlis. 1912: „Nauji meteliai!.. Jau senieji...“ ; Gimtinė šalis: „Kaip gi nemylėti...“ : [eilėraščiai] / M. Dagilėlis. - Galvočių mintįs. - P. Bielskus. Lietuva, tėvyne, aš tave myliu ir už tave žuvu : novelė / Lietuvys. - P. Vaičaitis. Ašaros: „Kur bakūžė samanota...“ : [eilėraštis]. - J. Šnapštys-Margalis. „Tikėk tik tam, kas nesimaino...“ : [eilėraštis] / Margalis. - A. Vėgėlė. Kas tai yra vartotojų draugijos ir kam jos steigiamos? / Baltaūsis ; Keli žodžiai apie ukininkų draugijėles ; Keli žodžiai apie išdirbinius iš smėlio su cementu / Vinco Sūnus. - Kurios trąšos su kuriomis galima maišyti? - Dešims pamatinių žinių apie pievas. - Kaip suvartoti gyvulių mėšlas. - Mišiniai žaliajam pašarui ir ganyklai. - Geriausios augalų atmainos. - Kaip pažinti gyvulio senumas? - Kaip turi išrodyti gera melžiamoji karvė? - Kiek pakrato reikia gyvuliui per dieną? - Kiek gyvulys gali duoti (pristovėti) per metus mėšlo? - Stiklų valymas benzinu. - Vaistai pelėms nuodyti. - Kodėl vištos lesa savo kiaušinius. - Ar galima maišyti mėšlas su kalkėmis. - Kaip gydyti sergančius vidurių paleidimu paukščius. - Kas daryti, kai galvijas nusisuka ragą. - Dilgių naikinimas. - Kas daryti, kad karvės neišsižįstų. - Kad rankos nebijotų žiemą šalčio. - Kaip gydyties nuo bitės įgelimo. - Juokai. - [Strazdų ir A. Vėgėlės spaustuvės reklama]. - Л.Н.Толстой. Ar gi taip reikia? : [apsakymas] / L. Tolstoi ; [vertė] A. Musteikis [A. Vėgėlė]
Tiražas [1400] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059), 63(474.5)(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis