ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ūkininkų kalendorius… 1913 metams. - 1912. - 93 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis vinj., 93 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 2 (virš.): „Visuose knygynuose reikalaukite šių knygų“ (24 pavad.); p. 14-22: „Visur reikalaukite Jono Rinkevičiaus išleistų knygų“ (12 pavad.); p. 29 ir 80: „Vienintelis scenos reikalams skiriamas perijodinis leidinys „Teatras“... eina... knygutėmis...“ (7 pavad.); p. [31]: „Kazimiero Rutskio buv. Juozapo Zavadzkio knygynas Kaune“ (11 pavad.); p. 3 (virš.): „Juozapo Zavadzkio knygyne galima gauti...“ (11 pavad.)
Virš. išleid. duomenys: K. Strazdo ir A. Vėgėlės spaustuvė
Pag. klaidinga: p. 65 pažymėtas 56, p. 1-32, 79-80 nenumeruoti
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 254
T u r i n y j e: Metai 1913. - [Kalendorius]. - Žymiosios žydų šventės. - Užtemimai. - Oro spejimas 1913 metams. - L. Gira. Naujiems metams: „Vėl praeitin vieni metai nuėjo...“ : [eilėraštis]. - A. Glogerowa. Laimė : [apsakymas] / Glogeraitė ; iš lenkų k. vertė A. Musteikis [A. Vėgėlė] ; Ar ateis : [apsakymas] / Glogeraitė ; vertė [iš lenkų kalbos] A.V. [A. Vėgėlė]. - Oro užkarievimas. - M. Vaitkus. Sapnas: „Graži gegužio naktis...“ : [eilėraštis]. - J.O. Širvydas. Amerikos lietuvių knygos ir laikraščiai. - A. Vėgėlė. Pora žodžių apie smelynų tręšimą / Pošerinietis ; Pora žodžių apie pievų tręšimą / Av. - Patarimai. - A.A. Люст. Žemės tręšimas ; Keli žodžiai apie javų mainymą / (pagal Liustą) [vertė] M-kis [A. Vėgėlė]
Tiražas [1000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059), 63(474.5)(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis