ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Szwentdienis darbas, arba Skajtimaj szwentosi dienosi del brolu letuwiu / iszguldita isz linkiszka letuwiszkaj par K.P.W. - 1862. - 279 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuwieji Juzapa Zawadzkie
Apimtis 279 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Orig. antr.: Czytania świąteczne dla ludu naszego
K.P.W. yra Prano Viksvos kriptonimas (Lietuviškieji slapyvardžiai II 178)
Aut. knygoje nenurodytas
Aprobacijos pasirašytos kun. J.S. Dovydaičio (Dawidowicz) ir vysk. M. Valančiaus (Maciej Wołonczewski) Varniuose 1859 m. spal. 30 d. (lenk.) bei cenzūros Vilniuje 1862 m. liep. 2 d. (rus.)
Antr. p. vinj.
Kaina 0,22 rb
Spis książek ... w języku żmudzko-litewskim ... 8
Baltramaitis 690
Biržiška II, III (2-osios d. 1-ieji papild.) 1369
UDK indeksas
244
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis