ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dawatku kninga, arba Istatimas ir małdas isirasziusiuju i tretii zokana s. Prąnciszkaus. - 1864. - 491 p., [1] iliustr. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuwiej Juzupa Zawadzkie
Apimtis 491 p., [1] iliustr. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Navickienė A. 1795-1864 m. lietuviškos knygos Krokuvos bibliotekose ir muziejuose // Bibliografija' 95. P. 70, įr. 53
Navickienė A., Zmroczek J. Lietuviškų knygų rinkinys Britų bibliotekoje // Knygotyra. T. 25 (32) (1998), p. 282, įr. 50
Dalis teksto lot.
Aut. knygoje nenurodytas
Aprobacijos pasirašytos vysk. M. Valančiaus (Motiejus Wołonczauskis) Varniuose 1863 m. bal. 9 d. ir cenzūros Vilniuje 1864 m. kovo 6 d. (rus.)
Antr. p. vinj.
Def. egz. ir trūksta virš.
Trūksta virš.
Trūksta iliustr. lapo ir virš.
Egz. inv. nr. 482976 trūksta virš., egz. inv. nr. 2.98822 - iliustr. lapo ir virš.
Bibliogr.: J. Zavadzkio išleistų ir parduotų knygų sąrašas. Virš. p. 4
Baltramaitis 779
Biržiška II 1445
Aleksandrynas III 102/47
Baltica 460
SPTK IV 466/II.3 (su 1863 m. data)
UDK indeksas
271.973
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis