ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kiali i dangu par iwajrius szio swieta kriźelus / kanakados lankiszkaj paraszitą. - 1857. - 40 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys spaustuwie Juzapa Zawadzki
Apimtis 40 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Spėjama orig. antr.: Droga do nieba przez krzyż, mękę i serce Jezusa ...
Vert. pratarmė
Aprobacijos pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (Mathias Wołonczewski) Varniuose 1855 m. spal. 19 d. (lot.) ir cenz. P. Kukolniko (Павел Кукольник) Vilniuje 1856 m. birž. 7 d. (rus.)
Trūksta antr. lapo
Ivinskis L. Kalendorius ... 1860 m. 66
Spis książek ... w języku żmudzko-litewskim ... 8
Estreicher II 311
Baltramaitis 540
Biržiška II 1103
Aleksandrynas III 290/4
Estreicher (1959-) XII 521
UDK indeksas
242
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis