ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Mielas tautieti, ateinu pas tave ir beldžiu į tavo duris …“ / Liet[uvos] kat[alikų] blaivybės d[raugi]ja. - 1940]. - [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kolektyvai autoriai
Išleidimo duomenys Lietuvos katalikų blaivybės dr-ja
Apimtis [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Šūkis: Perskaitęs duok kitam
UDK indeksas
178.2
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis