ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Giwenimas żmogaus krikszczionies, arba Izsguldimas prisakimu Wieszpaties Diewa ir baźninczios szwentos / źiamajtiszkaj paraszitas par kunega Wincenta Juzumowicze. - 1861. - 191 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys spaustuwie Juzapa Zawadzki
Apimtis 191 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobacijos pasirašytos Žemaičių vysk. kapeliono J. Davidovičiaus (J. Dawidowicz) Varniuose 1860 m. bal. 11 d. bei Žemaičių vysk. M. Valančiaus (Maciej Wołonczewski) Varniuose 1860 m. bal. 18 d. (lenk.) ir cenz. P. Kukolniko (Паеел Кукольник) Vilniuje 1861 m. birž. 17 d. (rus.)
Def. egz.
Estreicher II 311
Baltramaitis 666
Biržiška II 1289
Aleksandrynas III 290/6
Estreicher (1959-) XII 521
UDK indeksas
241
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis