ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Geografija, arba Żemēs apraszymas / pagal Geikie, Nalkowskį ir kitus sutaise Szernas. - 1899. - [2], 467, [2] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys spauda ir kasztais „Lietuvos“
Apimtis iliustr., žml., [2], 467, [2] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Biržiška III, IV/I (3-osios d. 1-ieji papild.) 4167
Baltica 897
LB-A II 16
Szernas yra Juozo Adomaičio-Šerno slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 887)
Antr. p. vinj.
Kaina [2-2,50] dol.
Atsp. iš: Lietuva, 1897, Nr. 9-52; 1898, Nr. 1-39
Nugar. antr.: Seni rastai ir vertimai. Tomas XI
Egz. def.: trūksta virš.
Bibliogr.: „Lietuvos“ redakcija iszleido sekanczias knygas, p. 4 (virš.)
Gaigalat, W. Litteratur-Bericht. MLLG, 1899, H. 24, S. 569
Žilius 23
Baltramaitis 2280
UDK indeksas
911.2(100), 913(100), 523.31, 551.4
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis