ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Maskolių valdžią ir žmonės / parašė Š-s. - 1898. - 54 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.]
Apimtis 54 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta pagal virš.
Š-s yra Juozo Bagdono slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžai II 910)
Aut. dedik. „politiškiems prasikalteliams“: p. 2 (virš.)
Spaustuvė nustatyta pagal bibliogr. šaltinius
Be antr. lapo
Atsp. iš: Ūkininkas, 1898, Nr. 11-12
Kartu įrišta: Karalius, Antanas. Rusų komunizmas. Kaunas, 1922 ; Macdonald, George Everett Hussey. Inrankiai Szventos Inkvizicijos. Baltimore, 1897 ; Matulaitis, Stasys. Kas yra, o kas bus! Londone, 1895 ; Vanagaitis, Jonas. Karė. Tilžėje, 1907
Atskaita „Varpo“ ir „Ukininko“ už 1898 m. Varpas, 1899, Nr. 2, p. 36
Gaigalat, W. Litteratur-Bericht. MLLG, 1899, H. 24, S. 567
Zauniūtė 8
Baltramaitis 2173
Biržiška III 4012
Baltica 658
LB-A II 329
Tiražas [2000] egz.
UDK indeksas
327(438:470), 327(470:438)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis