ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Oškabaliun dainos / surinktos ir išdůtos per Jonan Basanaviţiun. - 1884. - 48 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n.]
Apimtis vinj., 48 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Sudaryt. pratarmė: p. 3-4
Kaina [0,25] rb
Kartu įrišta: Miliauskas, Juozas. Rasztai. Tilżiej, 1884. Davainis-Silvestraitis, Mečislovas. Tevynainiu giesme. [S.l.], 1884. Lietuviszkas sziupinis. Laida 1, [kn. 1]. Tilźēje, 1884. Baranauskas, Antanas. Tevyniszkos giesmes. Vilniuje, 1892. Gimžauskas, Silvestras. 1885 meto. Prieszauszris. Krakowo, 1886
Bibliogr. išnašose
Bibliogr.: „Auszros“ rēdistēje (Martinas Jankus, Bitēnai per Lumpēnus - Lompönen, Ost-Preussen) galima pirkti szitas knįgas..., p. 47-48
Thomas, A. Litteraturbericht für das Jahr 1884. MLLG, 1885, H. 10, S. 294
Angrabaitis 19
Baltramaitis 1239, Rink. 5288
Biržiška III 2424
Deutscher Gesamtkatalog. Berlin, 1938, Bd 12, Sp. 395, Inschrift 12.5743
Baltica 2301
LB-A II 445
Tiražas [2000] egz.
UDK indeksas
398.8(474.5), 888.2-192
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis