ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos adminitsracija su nekureis paaiškinimais apie pažinima tiesos. - 1902. - 72 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys J. Bielinio lėšos]
Apimtis 72 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Dalis teksto lenk.
Aut. knygoje nenurodytas
Aut. pratarmės: p. 3-4
Išleid. duom. nustatyti pagal bibliogr. šaltinius
Antr. p. vinj.
Kaina [0,15 rb]
Virš. antr.: Lietuvos administracija
Egz. def.: trūksta virš.
Įrišta su: Głos litwinów do młodej generacyi magnatow, obywateli i szlachty na Lytwie. [Москва, 1902]
Prisiųsti į red. nauji raštai. Varpas, 1902, Nr. 9/10, p. 232
Gaigalat, W. Litteratur-Bericht. MLLG, 1902/1903, H. 27/28, S. 346
Baltramaitis 2458
Knįgos redakcijon randasi ant pardavimo. Baltasis erelis, 1912, Nr. 1, p. 12
Biržiška III 4696
Baltica 1017
LB-A II 521
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
947.45
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis