ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Spēka ir medega, arba Principai prigimtinio surēdymo visatos, drauge su morališku mokslu, ant anu paremtu / visiems suprastinai paraše prof. d-ras Liudvikas Buechner. - 1902. - XVIII, 380, [1], III p., [1] portr. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kaštais d-ro Šliupo ir draugų
Apimtis XVIII, 380, [1], III p., [1] portr. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Versta iš vok. k.
Orig. antr.: Kraft und Stoff
Vertėjo pratarmė: p. V-VI
Fridrikis Karolis Kristijonas Liudvikas Buechneris, autorius „Spēkos ir medegos“, p. VII-XVIII
Aut. pratarmė: Prakalba i pirmaja laida, p. 3-5
Prakalba i devynioliktaja vokiška laida, p. 6-8
Prieš antr.: L. Buechner: Kraft und Stoff
Kaina 1,50 dol.
Bibliogr. išnašose
Prisiųsti į red. nauji raštai. Varpas, 1902, Nr. 9/10, p. 232
Gaigalat, W. Litteratur-Bericht. MLLG, 1902/1903, H. 27/28, S. 345
Baltramaitis 2470
Biržiška III ir Rankr. 4704
Česnys, G.; Pavilonis, S. Lietuvos antropologijos bibliografija (1470-1970). Vilnius, 1974, įr. 494
LB-A II 542
UDK indeksas
11, 141.12
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis