ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Istoriszki pritikimai isz ukininku gyvenimo Lietuvoje. - 1899. - 64 p., [1] brėž. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis vinj., 64 p., [1] brėž. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. nurodytas teksto gale slapyv.: J.B. Erelis
J.B. Erelis yra Jurgio Bielinio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 239)
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Lietuva : J. Bielinio lėšos, 1899 (Bitėnai : M. Jankaus sp.)
Kaina [0,15] rb
Egz. def.
Kurschat, A. Litteratur-Bericht. MLLG, 1900, H. 25, S. 102
Zauniūtė 10
Kataliogas lietuviškų knygų, gaunamų pas Otto v. Mauderode... Tilžė, 1902, 111
Baltramaitis 2219, 2273
Knįgos redakcijon randasi ant pardavimo. Baltasis erelis, 1912, Nr. l, p. 12
Biržiška III 4183
Baltica 666
LB-A II 519k
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
88
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis