ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

1900. Knįga paaukauta atminimui sukaktuvių devynioliktojo amžiaus (1900). - 1900. - 80 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis vinj., 80 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lenkų
Pastabos
Kataliogas lietuviškų knygų, gaunamų раs Otto v. Mauderode... Tilžė, 1902, įr. 183
Baltramaitis 2372
Knįgos redakcijon randasi ant pardavimo. Baltasis erelis, 1912, Nr. 1, p. 12
Biržiška III, IV/I (3-iosios d. 1-ieji раpild.) bei Rankr. 4343
Baltica 667
LB-A II 522k
Dalis teksto lenk.
Aut. nurodytas teksto gale slapyv.: B. Erelis
Aut. pratarmė, p. 2 ir baig. žodis, p. 80
„Nuo rēdystes“, p. 79
B. Erelis yra Jurgio Bielinio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 239)
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Lietuva : J. Bielinio lėšos, 1900 (Tilžė : E. Jagomasto sp.)
Antr. p. orn. rėmeliuose ir su vinj.
Kaina [0,20-0,25] rb
Egz. def.
Įrišta su: Tautiškas atgįjimas lietuvių ir kitų jaunų tautų. Tilžė, 1903
Kurschat, A. Litteratur-Bericht. MLLG, 1900, H. 25, S. 103
Nauji raštai. Ūkininkas, 1900, Nr. 5, p. 80
UDK indeksas
947.45
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis