ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gerbiamieji. „Pereitas, VII, L.D.S. seimas pageidavo, kad šiemet, spalių ir lapkričio mēn. būtų daromas, L.D.S. narių prirašymo, kat. spaudos platinimo, laikraščių užrašinėjimo, aukų „Darb.“ pagerinimui rinkimo vajus“. - 1922]. - [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kolektyvai autoriai
Išleidimo duomenys Lietuvių darbininkų sąjunga
Apimtis [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
UDK indeksas
061.2:323.33(73)(=882), 364(73)(=882)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis