ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kelios istoriszkos dainos. - 1863. - 29, [3] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis vinj., 29, [3] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. knygoje nenurodytas
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: 1896 (Tilžė : O. von Mauderodės sp.)
Antr. p. vinj.
Kaina [0,05] rb
Angrabaitis 48
Baltramaitis 2013
Biržiška II 332 CCL, III 3701
LB-A II 1005k
Turinys: Daina I: „Vytėnui pamirus garsus Gediminas...“; Daina II: „Tėvynė mano Lietuva brangiausia!..“; Kražių atmincziai: „Su perdurta szirdžia ir pilna kartybės...“; Isz „Vienybės“: „Szitame kampelyj’ man liudna gyventi..“ : nekuriam kunįgui už nekunįgiszkus darbus; Daina tiems, kurie negrynai kalba: „Bijote burliokų dėl jų žmogžudystės...“; Isz „Auszros“: „Bet-gi, bet-gi prigyvenot!..“; Zodynėlis
Tiražas [2000] egz.
UDK indeksas
888.2-192
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis