ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Puiki istorija ape kantria Alana, duktery karalaus Antonijuszo, turko ciesoriaus isz Konstantinopolo (Carogrodo), kuri buwo tame dware, o paskui per 22 metus waikszcziodama po swieta, daugybia bedu ir wargu kantrei iszkentejo / werte: A. Olszewskis. - 1893. - 61 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuwia „Lietuvos“
Apimtis 61 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. p. vinj.
Atsp. iš: Lietuva, 1893, Nr. 25-32
Žilius 11-12
Baltramaitis 1764
Biržiška III 3347
LB-A II 1061
Tiražas [4000] egz.
Kaina 0,20 dol.
Versta iš lenkų k.
Orig. antr.: Piękna historya o cierpliwej Helenie ...
Kitų laidų antr.: Graźi historia api kantriwa Helana ... ; Pasaka apie kantria Alena, dukterį turkų ciesoriaus Antoniaus ...
1-oji laida išėjo 1880 m.
UDK indeksas
82-34
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis