ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kalendorius, arba Metskajtlus ukiszkasis … … nuog uźgimima Wieszpaties 1889 365 dienas turenczio : / raszitas par Kunega Z. - 1889. - 40 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys nakladem i drukiem J. Zawadzki
Apimtis 40 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobacija: Лозволеио Цензурою. - Августа 1888 г. Вильна
Kunega Z. yra Johanno Zabermanno slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 526)
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Tilžė : Johanno Zabermanno ir O. von Mauderodės lėšos, 1888 (Tilžė : O. von Mauderodės sp.)
Antr. p. orn. rėmeliuose
Kaina [0,08] rb
Įrišta su: Lietuviszkas kalendorius ant metų nů Kristaus užgimimo 1891 turincziam savije 365 dienąs. Vilniuje, 1890
Angrabaitis 28
Baltramaitis 1467
Biržiška III ir Rankr. 2857
LB-A II 1421k
Tiržas [8000] egz.
UDK indeksas
050.9(=882)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis