ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Trumpi atsakymai ant użmėtinėjimų priesz religiją / sutaise kun. J. Kaulakis. - 1899. - 95 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys aut. lėšos]
Apimtis 95 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
K.J.K. pratarmė: p. 3
K.J.K. yra Juozo Kaulakio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 338)
V.J. Stagaras yra Vinco Šlekio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 864)
Antr. p. vinj.
Kaina [0,20] dol.
Naujos knygos. Vienybė lietuvninkų, 1899, Nr. 35, p. 421
Naujos knygos. Viltis, 1899, rugs. 9, p. 3
Žilius 24
Baltramaitis 2244
Biržiška III 4219
LB-A II 1521
Tiražas [1000] egz.
UDK indeksas
239
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis