ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pagérintos giesmjû-knygos, kuriosè brangiáusios sénos ir naùjos giesmēs suraszytos Diewui ant garbês ir Prúsû karalistēje ésantiemsiems lietùwininkams ant dûsziû iszgánimo / isz naùjo pérweizdetos per F. Kurszatį, lietuwininkû kunįgą Karaliaucziuje. - 1875. - [24], 790, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Hartungsche Zeitungs- und Verlags-Druckerei
Apimtis [24], 790, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Leidyb. konvoliutas. D. Kleino „Maldų knygos“, p. 617-790, turi atsk. antr. lapą su kita antr.: „Naujos labay priwalingos ir duszioms naudingos maldû knygélēs ...“. 1876
Red. J.F. Kelkis
Dvi pratarmės: J.J. Kvanto (Quandt) vok., p. [3-16], ir J. Berento liet., p. [17-23]
Ankstesnės laidos: 1841, apie 1843, tarp 1843 ir 1845, apie 1845, apie 1850, apie 1851, apie 1852, tarp 1853 ir 1855, apie 1855, 1857, 1861, tarp 1861-1864, 1865, 1867, 1869, 1871 (abejotina), 1872 (dvi), 1875 (dvi)
Got. šriftas
Aut. ir vertėjai: Jonas Berentas (I.B.A.I., I.B. Arch. Inst., J.B.A.J., J.B. Arch. Inst); Johann Andreas Caesar (I.A. Caesar, J.A. Caesar); Kristupas Cintijus (C.C.); Ernestas Dicelijus (Ern. Diez., Ern. Diecelius, Ern. Diezelius); Mykolas Galas (Mich. Gallus); Fabijonas Ulrikas Glazeris (F.U.G.P.D.); Jonas Hurtelijus (Iohann Hurtel., Joh. Hurtel., Johann Hurtel); Danielius Kleinas; Jonas Kleinas; Jonas Henrikas Leopoldas; Vilhelmas Jonas Liudemanas (M. Wilh. I. Ludem., M. Wilh. J. Laudem., M. Wilh. J. Ludem.); Abraomas Dovydas Liuneburgas (A.D.L.P.M.); Vilhelmas Martinijus (Wilhelm Martin); Motiejus Vilhelmas Meisneris (Math. Wilh. Meissner, Matth. Wilh. Meisner); Petras Gotlibas Milkus (P.G.M.P.G.); Fridrichas Partacijus ir Jonas Partacijus (Frid. Partat I.P.L.); Jokūbas Perkūnas vyresn. (Jakob Perkhun); Kristupas Polis (Christoph Pollius); Friedrich Prätorius (Frid. Praetor. P. Zill., Frid. Praetor. Past. Zill., Frid. Prätor., Fried. Prätor.); Matas Pretorijus (M. Matt. Prät. P.N., M. Matth. Praet. P.N., Matthaei Praetorius); Fridrichas Kristupas Rabė (C.F. Rabe, F.C.R.P.N., F.N.); Jonas Rikovijus (M.J. Rich.); Pilypas Ruigys (P.R.P.W.); Adomas Fridrichas Šimelpenigis, Papelkių kunigas (A.F.S.P.P.); Christoph von Schmid (Christoph Schmid); Jonas Jokūbas Šperberis (J.J.S. Past. Ruff.); Jurgis Šteinas (Georg. V. Stein); Kristijonas Štimeris (C.St.P.S.); Fridrichas Zigmantas Šusteris (F.F.S. Past. Bud., F.F.S. Past. Budw.); Merkelis Švoba (M. Schwab, M. Schwaben, Melch. Schwaben)
Egz. def.
Egz. def. ir trūksta antr. lapo
Bibliogr. pratarmių tekste ir išnašose
Baltramaitis 970, 1028
Biržiška III 1894, 1988
LB-A II 1804, 1585
UDK indeksas
245, 243
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis