ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Krumplių Jonas / išleista M.L.D. - 1895. - 36 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Maskvos lietuvių studentų d-jos leid.]
Apimtis 36 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Versta iš lenk. k.
Aprobacija: Дозволено цензурою. Вильна, 10. Марта 1895 года
Orig. antr.: Janek Bruzda
Redaktorius K. Grinius
Vert. nurodytas p. 36 slapyv.: Miškinis (Lietuviškieji slapyvardžiai II 629)
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: [Maskva] : Maskvos lietuvių studentų draugija, 1895 ([Tilžėje : J. Schoenkės sp.])
Antr. p. vinj.
Kaina [0,10] rb
Įrišta su: Apsakymėlai. Vilnius, 1908
Gaigalat, W. Litteratur-Bericht. MLLG, 1896, H. 21, S. 359
Angrabaitis 47
Baltramaitis 1944
Biržiška III 3572
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
884-31
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis