ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Naujas elementorius / parašė A-iš-B. - 1895. - 48 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys išleido M. Noveskis
Apimtis iliustr., 48 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
A-iš-B yra Antano Kriščiukaičio-Aišbės slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 16)
Virš. iliustr. P. Žitkaus
Leidėjas ir išleid. data nurodyti viršelyje
Antr. p. vinj.
Kaina [0,10] rb
Petronis, J. Levas Tolstojus. Vilnius, 1963, p. 48
Gaigalat, W. Litteratur-Bericht. MLLG, 1896, H. 21, S. 356, 359
Angrabaitis 45
Baltramaitis 1838, 1975
Biržiška III, IV/I (3-iosios d. 1-ieji papild.) bei Rankr. 3589
LB-A II 1766
Tiražas [10000] egz.
UDK indeksas
808.82(075.2)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis