ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vorai ir musēs / (versta iš V. Liebknechto). - 1903]. - 3, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys published by J. Lizdeika
Apimtis 3, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906. MLLG, 1907, H. 29, S. 510
Biržiška III 4957
LB-A II 1956k
Tiražas [8000] egz.
Baltramaitis 2604
Vertė S. Matulaitis
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: 1903 (Bitėnai : M. Jankaus sp.)
Fiktyvūs išleid. duom. (išskyrus datą) nurodyti teksto gale
Kaina 0,01 rb
Atsp. iš: Darbininkų kalendorius 1904 metams. Bitėnai, 1903
Bibliogr.: Skaitykit ir platinkit šituos raštus, musų partijai prigulinčius, teksto gale
Nauji raštai. Darbininkų balsas, 1903, Nr. 5, p. 191
UDK indeksas
830-3
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis