ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Wisu metu giwenimaj szwentujų. D. 4 : Ketwirta dalis. - 1859. - [2], 169, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuweje Jůzapo Zawadzkio
Apimtis iliustr., vinj., [2], 169, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobatos: Iszspausti dalejdo. Wilniuje 1858 metůse, rugpjuczio 5. dienoje. Wiskupas Žemaicziu: Mofiejus Wołonczauskis. Дозволено цензурою. - 22 февраля, 1859 года. Вильна
Iš lenk. k. vertė A. Jakštas
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: 1895? (Tilžė : J. Schoenkės sp.)
Antr. p. orn. rėmeliuose ir su vinj.
Egz. def.
Baltramaitis 1615
Biržiška II Rankr. XXXIVd(34d) ; III, IV/I (3-iosios d. 1-ieji papild.) 3556
LB-A II 3856k
UDK indeksas
235.3(092)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis